Toldbodvej 1, 4600 Køge
27 29 29 54 / Vagt tlf: 42 49 47 36

Alternativ til anbringelse

Støttet og overvåget samvær - vi har løsningen til jer!

Alternativ til anbringelse er et tilbud i Det Socialfaglige hus, der har til hensigt at undgå, at børn og unge placeres udenfor hjemmet. Gennem alternativ til anbringelse får familier med børn og unge i udsatte positioner tilbud om individuel såvel som helhedsorienteret indsats, som har til formål at fastholde og ansvarliggøre såvel børn som forældre i en løsning af egne problemer med udgangspunkt i egne ressourcer og potentiale.
I Det Socialfaglige hus arbejder vi på at styrke den samlede familie gennem støttende, udviklingsorienteret og kompenserende indsats i hjemmet. Alternativ til anbringelse er som udgangspunkt en længerevarende og massiv indsats, og familien skal være motiveret for at indgå i samarbejde med den/ de tilknyttede konsulenter for, at der er mulighed for at skabe den ønskede forandring i familien.

Det Socialfaglige hus ligeledes mulighed for at tilbyde alternativ til anbringelse ved at akut opstået situationer med en rådighedsvagt 24/7.

 

 

Klik her for pris