Samværslokale

grupper
I ”Det Socialfaglige Hus'” lokaler, har vi lagt vægt på, at gøre lokalet hyggeligt, trygt, og med forskellige muligheder til børn i alle aldre.
Der er tilknyttet et køkken, hvor forældre og børn kan have fælles aktiviteter, iform af kagebagning, frokost eller noget helt tredje.

Vores samværskonsulenter, og samværslokale er fleksible ift. tid og weekender.
Det kan være svært, når der er skole der skal passes, og for forældrenes vedkomne et arbejde, netop derfor ser vi det nødvendigt, at imødekomme alles behov for, at følge deres hverdag og hverdagens forpligtelser, og fællesskab.

Samværene kan finde sted i forældrenes hjem, eller i lokaler stillet til rådighed af ”Det Socialfaglige Hus”.

Samværet vil tage udgangspunkt i de opgaver, eller den handleplan som socialrådgiveren har givet.

Samværet vil tage udgangspunkt i at barnet/børnene kan bevare den nære relation til forældrene/netværket under hensyntagen til beskyttelsen af barnet/børnene.

omraade2

Samværet vil have fokus på samspillet mellem forældre og barn/børn

  • Der er mulighed for støttet samvær
  • Der er mulighed for overvåget samvær

I samværet vil der blive arbejdet med forældre/barn-relationen. Forældrene vil blive guidet i samværet med deres barn/børn. Der vil indgå en dialog med forældrene før og efter endt samvær omkring samværets indhold og afholdelse.

Efter hvert samvær vil samspillet mellem forældre og barn/børn blive beskrevet. Der vil efter de første tre måneder blive udarbejdet statusrapport og derefter hver 6. måned. Statusrapporten vil blive gennemgået med forældrene.