Pressemeddelse

Pressemeddelse 00/05/2014

Tidlig hjælp til familier i opbrud

Hver eneste år får Danmark 25.000 nye skilsmissebørn. Børn, der, i samme omfang som voksne, oplever stærke følelser som sorg, svigt, skyld og vrede, men som ikke har samme erfaringsgrundlag til at håndtere kriser og som derfor i endnu højere grad risikerer at blive hvirvlet ind i negative livsforløb efter familiens opbrud.

Det Socialfaglige Hus tilbyder tidlig, effektiv og hensynsfuld indsats til familier og familiemedlemmer, der oplever livskriser efter familiens opbrud.

Et forløb hos Det Socialfaglige Hus vil bygge på ”krisesamtaler” med de berørte familiemedlemmer, hvor den gode relation mellem børn og voksne kommer i fokus.

Fokus på nye konstruktioner

Det Socialfaglige Hus har som målsætning, at familier i opbrud, separation eller skilsmisse får tilbudt en helhedsorienteret handleplan, der hjælper familien gennem sorgen og krisen uden yderligere omkostninger og lange formålsløse forløb.

Mange familier oplever store udfordringer i forbindelse med at få den nye hverdag til at fungere optimalt efter en krise, hvor sorg og bebrejdelse måske stadig fylder meget for de involverede.

Det kan for eksempel være faderen, der efter skilsmissen pludselig må påtage sig nye roller i forhold til børnene som måske tidligere primært har været moderens domæne.

• far oplever for eksempel at puttetid hver gang ender i skrig og skrål – han føler sig udkørt og utilstrækkelig og aner ikke, hvad han skal stille op.

•Den nye familiekonstruktion og faderens samvær risikerer dermed en dårlig start og et negativt mønster, der kan skade samvær og trivsel hos både faderen og børnene.

I en situation som denne vil Det Socialfaglige Hus sammen med faderen lægge en specifik plan for denne del af samværet. Faderen vil eksempelvis i en periode hver aften ved puttetid være i telefonisk kontakt med den primære kontaktperson, der kan rådgive og vejlede på baggrund af mange års erfaring. Efterfølgende vil der så blive samlet op på, hvad der gik godt, og hvad der kan gøres anderledes. – Med den rette hjælp og vejledning, kan denne udfordring løses på kort tid.

Sorgen skal bearbejdes

Familien er det faste udgangspunkt for de fleste menneskers liv – og når familien går i stykker rammer det de involverede hårdt. Både de voksne og børnene skal pludseligt tage stilling til en helt ny situation både praktisk og følelsesmæssigt. Alle familier er forskellige, og alle skilsmisser har deres egen unikke historie. Samtidigt er sorg og krise dog fællestræk, der kendetegner de fleste familier i opbrud.

Sorg over at have mistet den familie, der har været fundamentet i tilværelsen og et indre kaos, der skal bearbejdes samtidigt med, at alt det praktiske skal ordnes.: bodeling, forsikringer, økonomi.

Der er forventninger, reaktionerne og kravene fra omgivelserne. Der er måske et arbejde eller en uddannelse, der skal passes og oven i det hele kommer vreden, skyldfølelsen, skammen.

For alt for mange mennesker resulterer disse situationer i stress, angst og depression – og det gælder både børn og voksne.

Det Socialfaglige Hus har fokus på både børnene og de voksne og vores succeskriterium er et konstruktivt samarbejde med forældrene om at finde frem til det gode samvær og samtidigt sikre at familiemedlemmernes job og uddannelsesforløb fastholdes.

Læs mere om kerneværdierne i Det Socialfaglige Hus her.