Vi tilbyder

Det Socialfaglige Hus tilbyder

 • Støtte-kontaktpersons ordninger
 • Familiekonsulent opgaver
 • Samværskonsulent opgaver
 • Støtte/overvåget samvær
 • Sikkerhedsplaner
 • Enkeltmandsprojekter
 • Forældreskole til forældre med anbragte børn
 • Mentor forløb
 • §50 børnefaglige undersøgelser/vi tilbyder yderligt en samlet pakke
  dvs. pædagogisk indsats i hjemmet mens §50 udføres

 • §52 stk. 3:
 • Nr. 2
 • Nr. 3
 • Nr. 6
 • §11 støtteperson.
 • §54 opgaver.
 • §76.2 opgaver
 • §85 opgaver.