Vi vokser – velkommen til Familiehuset Levetoftegaard!

Det er os med stor glæde og stolthed vi kan præsentere, Familiehuset Levetoftegaard!

Vi er i Det Socialfaglige Hus forsat i vækst, hvilket vi selvfølgelig er rigtig glade for! Vi har budt nye kollegaer velkomne og kunne sende vores konsulenter på kursuser, har introduceret nye behandlinger som f.eks. grafisk facilitering m.m.

 Nu har vi valgt at udvide, med et separat behandlingssted: Familiehuset Levetoftegaard. Det er separat fra Det Socialfaglige Hus, men med bund i de samme kerneværdier; tilgængelighed, kontinuitet, anvendelighed og respekt. På Levetoftegaard tilbyder vi en række behandlinger, så ethvert behov er dækket, bl.a. døgn familiebehandling med hele familien i fokus/og tilbud om oplevelse aktiviteter- for hver enkelt og for familien som helhed.

Barndommen varer ikke kun hele livet
– Den varer i generationer, som Kari Killén beskriver det.

Hvis vi handler som vi har fået det tillært, giver vi det tillærte videre.
Vi ved, at det tillærte kan ændres/udvikles så der er flere/nye handlemuligheder, da alle mennesker har et forandringspotentiale der kan komme til udfoldelse i den rette kontekst.

Forældre ønsker det bedste for deres børn, og gør det så godt de kan på et givent tidspunkt, og ud fra de præmisser de har med sig, derfor er anerkendelse af børn, familier og deres vanskeligheder en forudsætning for, at der kan arbejdes med udvikling og forandring, og det er fundamentalt at det sker i respekt og i rette tempo.

Når relation, samtaler og interview er gennemført, her kan forventes forskellige tidsfaser, kan der udarbejdes en behandlingsplan, hvor det gode grundfundament er lagt for den rette behandling.

Præsentation af behandlingsplan og medinddragelse sker via tegne facilitering (se nærmere under tegne facilitering).
Familien får deres egen familie forandrings landkort, hvor vi løbende gennem støttende og motiverende samtaler genrevurderer behandlingen med elementer af SOS, hvad fungerer, hvad bekymre, og hvad skal der ske. Vi ser det som et vilkår at forældrene hele vejen er med, da det er et grundlæggende behov for alle at finde mening med sit liv, hvilket også skal være udgangspunktet i den konkrete kontekst som børn og familier befinder sig i med hensyn til behandlingen. Hvis det giver mening, oplever forældre også medansvar for at deres kompetencer kommer i spil, og vil give selvværd og selvtillid i deres forældrerolle, som er med til at ændre familiedynamikken.

Samspillet i familien er hele kernen, da et barns adfærd kun kan forstås i relationen til den voksnes adfærd, og den voksnes reaktion i forhold til barnets adfærd, det er her vi arbejder helhedsorienteret, og altid med barnet i centrum.

Barndommen kommer aldrig tilbage men varer hele livet, og med en tidlig indsats for hele familien kan barndommen ikke kun ændres og udvikles til bedre trivsel og udviklings potentiale, men den kan være med til at ændre/udvikle nye strategier/tilknytninger og handlemønstre i de fremtidige generationer.

Den dejlige gård ligger i et skønt naturområde med stort landkøkken, den store fælles pejsestue, stort legerum, lyse værelser, beboernes fælles tv-stue, den store terrasse som fører ud til en kæmpe have, hvor der er rig mulighed for aktiviteter og masser af leg, projekter, sansehave, bad over bål osv. Kun fantasien sætter grænser, og i vores optik har fantasien næsten ingen grænser.

Da det for en tid er beboernes midlertidige hjem, fremstår værelserne neutrale med møbler, men beboerne skal naturligvis sætte helt deres eget præg/indrette deres midlertidige ”hjem”.

Levetoftegaard ligger 2 km fra Haslev med indkøbsmuligheder og togstation, 100 meter fra gården går der bus der kører til Haslev, Næstved og Ringsted, Alt i alt er det en lille naturskøn oase, uden at man kommer for langt væk.

Vi glæder os til at åbne dørene! Læs mere om Familiehuset Levetoftegaard her (link), og følg med på vores sociale kanaler – der kommer lige straks billeder!

De bedste hilsner og ønsket om en dejlig sommer
/Det Socialfaglige Hus

Posted in Nyhed.