I Det Socialfaglige hus arbejder vi på at styrke den samlede familie gennem støttende, udviklingsorienteret og kompenserende indsats i hjemmet. Alternativ til anbringelse er som udgangspunkt en længerevarende og massiv indsats, og familien skal være motiveret for at indgå i samarbejde med den/ de tilknyttede konsulenter for, at der er mulighed for at skabe den ønskede forandring i familien.Det Socialfaglige hus ligeledes mulighed for at tilbyde alternativ til anbringelse ved at akut opstået situationer med en rådighedsvagt 24/7.

I Det Socialfaglige hus arbejder vi på at styrke den samlede familie gennem støttende, udviklingsorienteret og kompenserende indsats i hjemmet. Alternativ til anbringelse er som udgangspunkt en længerevarende og massiv indsats, og familien skal være motiveret for at indgå i samarbejde med den/ de tilknyttede konsulenter for, at der er mulighed for at skabe den ønskede forandring i familien.

Det Socialfaglige hus ligeledes mulighed for at tilbyde alternativ til anbringelse ved at akut opstået situationer med en rådighedsvagt 24/7.