Alternativ til anbringelse

Alternativ til anbringelse er et tilbud i Det Socialfaglige hus, der har til hensigt at undgå, at børn og unge placeres udenfor hjemmet. Gennem alternativ til anbringelse får familier med børn og unge i udsatte positioner tilbud om individuel såvel som helhedsorienteret indsats, som har til formål at fastholde og ansvarliggøre såvel børn som forældre … Læs resten af Alternativ til anbringelse