Børnefaglig undersøgelse

Det Socialfaglige Hus udarbejder børnefaglige undersøgelser ud fra ICS-metoden. Den børnefaglige undersøgelse udarbejdes i tæt samarbejde med den kommune, der rekvirerer den børnefaglige undersøgelse og indgår en klar aftale med kommunen om, hvordan forløbet og rammerne for udarbejdelsen af den børnefaglige undersøgelse skal være. Det Socialfaglige Hus finder det vigtigt at forventningsafstemme med kommunen, så den børnefaglige undersøgelse bliver et brugbart produkt for familien og kommunen og heraf kan give et tydeligt billede af, hvilket indsats der efterfølgende kan iværksættes.

Det Socialfaglige Hus tager udgangspunkt i, hvordan den børnefaglige undersøgelse tragtes. Det Socialfaglige Hus vægter inddragelse højt og har stort fokus på indholdet i forældresamtalen og samarbejdet med forældrene lige som det bliver vægtet højt, at der holdes børnesamtaler med barnet på et tryghedssted.

Den børnefaglige undersøgelse udarbejdes i et team og kvalitetssikres inden den fremsendes til kommunen.