Den børnefaglige undersøgelse jf. serviceloven § 50 udføres af Det Socialfaglige hus egne socialrådgiver med flere års erfaring inden for området. I Det Socialfaglige hus, bliver den børnefaglige undersøgelse udarbejdet i forholdt til ICS-trekanten. Vores Socialrådgiver vil tragte bekymringen i § 5o temaet, hvor de vil afgrænse bekymringen i forhold til fokusområderne. Kommunen, forældre, samt barnet/den unge vil modtage en undersøgelsesplan for det videre forløb.

Børnefaglige undersøgelser vil blive færdiggjort inden for de 4 måneder loven tilskriver.

Det Socialfaglige hus tilbyder at udarbejde en administrativ børnefaglige undersøgelse. Det Socialfaglige hus vil fra bestillende kommune modtage relevante oplysninger til udarbejdelsen af den børnefaglige undersøgelse, herunder blandt andet skoleudtalelser, børnesamtale og forældresamtale. Det Socialfaglige hus tilbyder udarbejdelse af undersøgelser hvor Det Socialfaglige indhenter statusudtalelser, afholder børnesamtaler, forældresamtaler og samtaler med andre relevante aktører.