Babysimulator forløb

Hos Det Socialfaglige Hus tilbyder vi babysimulator forløb med specialuddannede konsulenter.
Forløbet kan aftales individuelt eller i et gruppeforløb.

Babysimulator forløbet giver viden om børn og indsigt i forældrerollen.
Et babysimulator forløb kan også være med til at få et indblik og øge borgere hvad det indebærer at vælge at få et barn til og dermed borgers beslutningsgrundlag.

 

Babysimulator er som udgangspunkt bygget op omkring 5 faser:
– Formøde

– Forberedelse til ”forældrerollen”

– Pasning af Babysimulator

– Efterbearbejdning

– Opfølgning

 

Babysimulatoren kan:
Baby indeholder forskellige plejeprogrammer, der er tre niveauer fra nem til svær.
Græde, når der er brug for pleje.
Baby har behov for at få mad, bøvse, blive vugget, skiftet og holdt.
Baby kræver hovedstøtte og korrekt stilling.
Baby reagerer med gråd, hvis ikke behovet bliver tilgodeset.
Baby giver i programmeringen øjeblikket en detaljeret simulationsrapport med en vurdering af plejen.

Babysimulator kan også:
Vise hvor ofte ID brikken er brugt.
Mishandling.
Forkert stilling, voldsomt behandlet.
Rystet baby.

Babysimulator kan ikke:
Øjenkontakt.
Lege, pludre.
Indlevelse.
Nærvær, kærlighed.

Vi er i Det Socialfaglige Hus velfunderet i etikken i et babysimulator forløb, da det er et menneskeligt urinstinkt at reproducere sig selv.
Derfor holder vi af mottoet ”At træde varsomt- og virksomt”.
Vi arbejder altid anerkende og relations orienteret, og med udgangspunkt i LØFT, løsningsorienteret tilgang, da vi gennem spørgsmålstyper og tilgangen hjælper borgerne til at se succeser, kompetencer, det der allerede fungerer, som er medvirkende til at blive mestre i egne strategier, som kan gøre dem til mestre i eget liv med de vilkårlige udfordringer livet giver.

Nye kugledyner

Vi har indkøbt to kugledyner i Det Socialfaglige Hus, som er til udlån til de borgere, hvor det giver mening, og hvor kugledynen kunne have en god effekt.

Vi kender alle til, at det til tider kan være svært at falde i søvn, ofte er det mange tanker der er med til at holde os vågen. (tankemylder)

Ved stressede periode, kan det være kroppen der gør, at det fysisk kan være svært at finde ro i kroppen.

Vi oplever i vores indsats til borgerne, at mange genkender tankemylder, og opvågninger i løbet af natten, hvis vores pædagogiske indsats skal have en god effekt og et kortere forløb, anses det som et godt vilkår, at borgere vi samarbejder med, får en så god søvn som muligt, da det øger koncentrationen, hukommelsen, og en større energi til at få ændringerne implementeret i hverdagen.

Gaby Badre – der driver flere søvnklinikker i Sverige og er forsker ved Göteborgs Universitet beskriver det således:

Mange mennesker med fysiske- og/eller psykiske problematikker oplever søvnbesvær. Det kan være vanskeligt at falde i søvn og ligeledes undgå opvågninger i løbet af natten.

Følgende symptomer er ofte forbundet med søvnbesvær:

 • Træthed om dagen
 • Koncentrations- og hukommelsesbesvær.
 • Tristhed og depression
 • Muskelømhed.
 • Hovedpine.

Kilde:Rigshospitalet. 

 

Effekten af en kugledyne:

Søvnproblemer kan give mere eller mindre alvorlige følger over kortere eller længere tid.

Kugledynen kan have gavnlig effekt til alle personer, som har søvnproblemer og generelt oplever vanskeligheder i forbindelse med at finde ro og afspænding.

Kugledyner forebygger søvnbesvær og er designet således, at den lægger sig tungt og tæt om personen og afgrænser kroppen, hvilket øger kropsbevidstheden.

Dette vil for mange virke beroligende på muskel- og ledsans og dermed facilitere indsovning. Den omsluttende og tryghedsskabende effekt, som dynen har, giver en bedre og roligere søvn. Gaby Badre – forsker ved Göteborgs Universitet.

 

Søvnbesvær (insomnia):

​​Søvnbesvær defineres som tilstande, hvor man har svært ved at falde i søvn, svært ved at sove igennem, eller hvor man vågner for tidligt, og​ hvor søvnbesværet er forbundet med udtalte dag sym​ptomer f.eks. i form af dag træthed.

Årsagerne til forbigående eller korterevarende søvnbesvær er ofte velkendte og er betinget af ydre årsager som:

 • ​Stress
 • Andet sengemiljø
 • Indlæggelse på hospital
 • Følelsesmæssige forhold
 • Sociale eller erhvervsbetingede forhold fx skiftehold, kollegiale problemer eller andet
 • Akut sygdom

Ved kronisk søvnbesvær bør der overvejes andre årsager. Andre faktorer der kan give søvnbesvær:

 • ​Uhensigtsmæssige søvnvaner
 • Indtagelse af større måltider, kaffe, te, alkohol og rygning før sengeti​d

Søvnbesvær kan også ses ved forskellige typer af sygdomme:

 • ​Psykiatrisk sygdom som fx depression, angst eller mani.
 • Medicinske sygdomme fx hjerte- og lungesygdomme, forhøjet stofskifte m.v.
 • Pause i vejrtrækningen imens man sover (søvnapnø).
 • Rastløse ben og visse neurologiske sygdomme (fx demens og Parkinsons sygdom).
 • Medicin som prednisolon, vanddrivende medicin, midler mod kræft og visse typer blodtryksnedsættende medicin.
 • Alkohol- og stofmisbrug samt vedvarende brug af sovemidler kan give kronisk søvnbesvær især i forbindelse med forsøg på ophør af disse.
 • ​Hos ældre kan natlig vandladning genere søvnen betydeligt.
 • Sjældnere årsager omfatter smerter på grund af fx bindevævs-, led- og rygsygdomme.

Ofte er der tale om en subjektiv fornemmelse af søvnbesvær, uden at man kan finde nogen umiddelbar årsag.​

 

Vi vokser – velkommen til Familiehuset Levetoftegaard!

Det er os med stor glæde og stolthed vi kan præsentere, Familiehuset Levetoftegaard!

Vi er i Det Socialfaglige Hus forsat i vækst, hvilket vi selvfølgelig er rigtig glade for! Vi har budt nye kollegaer velkomne og kunne sende vores konsulenter på kursuser, har introduceret nye behandlinger som f.eks. grafisk facilitering m.m.

 Nu har vi valgt at udvide, med et separat behandlingssted: Familiehuset Levetoftegaard. Det er separat fra Det Socialfaglige Hus, men med bund i de samme kerneværdier; tilgængelighed, kontinuitet, anvendelighed og respekt. På Levetoftegaard tilbyder vi en række behandlinger, så ethvert behov er dækket, bl.a. døgn familiebehandling med hele familien i fokus/og tilbud om oplevelse aktiviteter- for hver enkelt og for familien som helhed.

Barndommen varer ikke kun hele livet
– Den varer i generationer, som Kari Killén beskriver det.

Hvis vi handler som vi har fået det tillært, giver vi det tillærte videre.
Vi ved, at det tillærte kan ændres/udvikles så der er flere/nye handlemuligheder, da alle mennesker har et forandringspotentiale der kan komme til udfoldelse i den rette kontekst.

Forældre ønsker det bedste for deres børn, og gør det så godt de kan på et givent tidspunkt, og ud fra de præmisser de har med sig, derfor er anerkendelse af børn, familier og deres vanskeligheder en forudsætning for, at der kan arbejdes med udvikling og forandring, og det er fundamentalt at det sker i respekt og i rette tempo.

Når relation, samtaler og interview er gennemført, her kan forventes forskellige tidsfaser, kan der udarbejdes en behandlingsplan, hvor det gode grundfundament er lagt for den rette behandling.

Præsentation af behandlingsplan og medinddragelse sker via tegne facilitering (se nærmere under tegne facilitering).
Familien får deres egen familie forandrings landkort, hvor vi løbende gennem støttende og motiverende samtaler genrevurderer behandlingen med elementer af SOS, hvad fungerer, hvad bekymre, og hvad skal der ske. Vi ser det som et vilkår at forældrene hele vejen er med, da det er et grundlæggende behov for alle at finde mening med sit liv, hvilket også skal være udgangspunktet i den konkrete kontekst som børn og familier befinder sig i med hensyn til behandlingen. Hvis det giver mening, oplever forældre også medansvar for at deres kompetencer kommer i spil, og vil give selvværd og selvtillid i deres forældrerolle, som er med til at ændre familiedynamikken.

Samspillet i familien er hele kernen, da et barns adfærd kun kan forstås i relationen til den voksnes adfærd, og den voksnes reaktion i forhold til barnets adfærd, det er her vi arbejder helhedsorienteret, og altid med barnet i centrum.

Barndommen kommer aldrig tilbage men varer hele livet, og med en tidlig indsats for hele familien kan barndommen ikke kun ændres og udvikles til bedre trivsel og udviklings potentiale, men den kan være med til at ændre/udvikle nye strategier/tilknytninger og handlemønstre i de fremtidige generationer.

Den dejlige gård ligger i et skønt naturområde med stort landkøkken, den store fælles pejsestue, stort legerum, lyse værelser, beboernes fælles tv-stue, den store terrasse som fører ud til en kæmpe have, hvor der er rig mulighed for aktiviteter og masser af leg, projekter, sansehave, bad over bål osv. Kun fantasien sætter grænser, og i vores optik har fantasien næsten ingen grænser.

Da det for en tid er beboernes midlertidige hjem, fremstår værelserne neutrale med møbler, men beboerne skal naturligvis sætte helt deres eget præg/indrette deres midlertidige ”hjem”.

Levetoftegaard ligger 2 km fra Haslev med indkøbsmuligheder og togstation, 100 meter fra gården går der bus der kører til Haslev, Næstved og Ringsted, Alt i alt er det en lille naturskøn oase, uden at man kommer for langt væk.

Vi glæder os til at åbne dørene! Læs mere om Familiehuset Levetoftegaard her (link), og følg med på vores sociale kanaler – der kommer lige straks billeder!

De bedste hilsner og ønsket om en dejlig sommer
/Det Socialfaglige Hus

Hvad øjet ser..

.. husker vi!

Derfor arbejder vi i Det Socialfaglige Hus også med det visuelle. Det gør vi på flere måde; en af vores styrker er for eksempel, at vi laver grafisk facilitering og arbejder narrativt. Læs mere om grafisk facilitering her.

 

Fakta:

- 85% af alle de indtryk vi modtager bearbejdes af synssansen.
– 11% bearbejdes af høresansen.
– 4% bearbejdes af føle-, smag- og lugtesanserne.

 

Vi har også valgt at lave en video om §50 undersøgelses forløbet. Det har vi gjort, for at gøre det let for borgerne at forstå og huske, hvad sådan en undersøgelse går ud på. Videoen kan de finde efterfølgende, hvis de for eksempel ikke kan huske alle aspekter når de kommer hjem. Det er som en lille håndbog, men hvor alle, også dem der kan have svært ved at læse m.m., kan følge med.

Se videoen nedenfor og læs mere om §50 undersøgelsen her.

 

§50 – Det Socialfaglige Hus from Det Socialfaglige Hus on Vimeo.

Ledig stilling

Det Socialfaglige Hus søger en samværskonsulent, der kan varetage opgaver med støttet eller
overvåget samvær. Vi holder samtaler løbende og ansætter hurtigst muligt.

 

Læs mere om stillingen og søg her.