Det Socialfaglige Hus yder familiebehandling i familiens eget hjem, men har mulighed for at trække samtaler, samt samspilsøvelser op i egne lokaler.

Vi arbejder relations- og helhedsorienteret med afsæt i en narrativ tilgang i familien.

Familiebehandlingen er med til at afdække og udvikle familiens dynamikker og forældrenes kompetencer, så barnets/børnenes sundhed, trivsel og udvikling sikres. Familien vil blive tilknyttet en eller flere kompetente familiebehandlere alt efter opgavens omfang.

Vi kan anvende videofilmning som et redskab til at skabe et fælles fagligt udgangspunkt samt som et arbejdsredskab sammen med forældrene. Vi oplever en god og brugbar effekt i brugen af visuelle redskaber, der er medvirkende til familien medinddrages i egen udviklingsproces, og giver familien mulighed for at skabe positive ændringer i familiedynamikken under forløbet med henblik på videre implementering efter afsluttet forløb.

Familiebehandlingen i Det Socialfaglige Hus tilbyder forskellige interviews former som Care index, som har til formål at afdække tilknytningen mellem mor/far og barn og AAI (adult attachement interview) som har til formål at afdække forældrenes egne indre arbejdsmodeller, samt familiediagram.

Til kommende forældre og babysager tilbydes der herudover IWMC-interview, som har til formål at afdække den tidlige tilknytning.