Familiebehandlingen i Det Socialfaglige hus er en struktureret indsats, hvor målet er at få skabt en positiv forandring hos forældrene og der igennem sikre og styrke barnet/unges udvikling og trivsel i familiens eget hjem.

Hos Det Socialfaglige hus vil du blive tilkoblet et team af veluddannet konsulenter, som er bestående af familiebehandler samt en koordinator, der sikre det rigtige match samt sikre at målene for forvandlingen bliver opfyldt.