Hylleholt Familiefokus´ besidder en medarbejdergruppe med en bred faglig kompetence og tilbyder deraf kommuner korterevarende indsatser i familien med børn i alle aldre, når der er tale om et mindre og mere afgrænset støttebehov. I samarbejde med kommunen vil det blive vurderet, hvilken type konsulent, der bedst varetager opgaven. Konsulenten vil arbejde ud fra en narrativ tilgang. Det kan være samtaler udelukkende til forældre, barnet/den unge eller en blanding. Indsatsen kan varetages i hjemmet eller lokaler ved Hylleholt Familiefokus.

Hylleholt Familiefokus vil ved indsatsens ophør udarbejde en skrivelse om forløbet, der fremsendes til kommunen.