Det Socialfaglige Hus tilbyder grafisk facilitering, som er en gennemprøvet og internationalt anerkendt metode der bruges til at facilitere visioner, strategier eller processer med systemisk og anerkendende proces og visuelle værktøjer.

Vi bruger vi denne metode i arbejdet med vores familier og internt i huset for at skabe gennemsigtighed. Styrken ved grafisk facilitering er, at vi tegner og faciliterer på samme tid og skaber ejerskab til egen forandringsproces.

Fakta:
85% af alle de indtryk vi modtager bearbejdes af synssansen
11% bearbejdes af høresansen
4% bearbejdes af føle-, smag- og lugtesanserne

Kilde: Ole Lauridsen lektor ved Center for Undervisning 

Det kan være meget individuelt, hvordan vi som mennesker lærer bedst. De metoder, vi bruger, når vi skal lære noget nyt, kaldes læringsstile.

Vi bruger dem, når vi skal:

Koncentrere os om ny og svær information tage denne information ind gennem sanserne og bearbejde den til viden i hjernen
Lagre denne viden i hjernen
Bruge denne viden igen – altså huske den.

Hjernen er plastisk, hvordan kan metoden bruges i det pædagogiske arbejde:
Det vigtigste er dog, at man ikke låser sig selv eller andre fast i, hvordan man lærer bedst.
Hjernen er plastisk og udvikler sig konstant. Så hvad der virker bedst for os i én situation kan være anderledes i en anden.

Altså om man eksempelvis er auditiv, og dermed lærer bedst ved at lytte. Eller om man er visuel og dermed lærer bedst ved at se.
Tegne facilitering i det socialpædagogiske arbejde, ser vi på som en ny pædagogisk metode i vores arbejde, som rummer alle læringsstile i et anerkende sprog, som medinddrager borgerne i deres egen forandringsproces, og kan formidle handleplanen på en ny og anderledes måde. Vi vil via elementer fra SOS, hvad fungerer, hvad udfordrer, hvad skal der ske, jævnligt med borgeren revurderer behandlingsindsatsen, og justerer familiens tegne facilitering. ”Vi skal have så mange sanser som muligt i brug ved svær læring. Hjernen lagrer nye informationer via sanserne. Så jo flere sanser der er i spil, jo bedre husker, forstår og implementerer vi ny viden.

Kilde: Ole Lauridsen lektor ved Center for Undervisning