Det Socialfaglige Hus bygger på faglighed, nærvær og engagement i vores medmennesker, og vi baserer vores sociale arbejde på følgende kerneværdier:

Tilgængelighed:

Det Socialfaglige Hus er til stede, når behovet opstår. Vi er pålidelige og fleksible i enhver relation.

 

Kontinuitet:

Det Socialfaglige Hus er bevidste om vores rolle i relationen og følger op på alle handleplaner og beslutninger

 

Anvendelighed:

Det Socialfaglige Hus tilpasser teori og metode i relations arbejdet, så det er direkte anvendeligt for den enkelte.

 

Respekt:

Det Socialfaglige Hus tror på, at alle har ressourcer og kompetencer, der bidrager positivt til samfundet. Vi gør os ikke til dommer over det gode liv, men behandler alle mennesker som ligeværdige uanset kulturelle, religiøse eller sociale forskelle.