Konsulenter

Sanne Hansen

Administrerende Direktør

Uddannet socialpædagog.
Børne/ungerådgiver uddannelsen, Metropol.
Mindfullness instruktør.
Ps-foreningen.
Min teoretiske baggrund:
Samtalepraksis i systemisk og narrativ perspektiv, Dispuk.
Løsningsfokuseret samtaleteknik, Solution Fokus.
Min erfaring:
Jeg har i de sidste 10 år arbejdet indenfor, det socialpædagogiske felt.
Erfaringsgrundlaget er bredt.
Jeg arbejdet med voldsramte familier og unge efter serviceloven §109, §110 og §52.2.3 udsatte familier/- børn, og unge.
Jeg har gennem mine mange årige arbejdserfaring en stor viden, og indblik i hvad der virker, og mange problemstillinger kan tages i opløbet af et socialpædagogisk forløb.
Min erfaring, kommer fra mit virke hos:
2013- Det socialfaglige hus
2006-2014 Socialpædagog/ krisecenter i København.
2005-2006 Socialpædagog på ungdomspension i København.
1998- Undervisningsfilm til folkeskoler, Gyldendal.
1998- Foredragsholder/Workshops på efterskoler/folkeskoler: Unges weekend misbrug af stoffer, og følger deraf.

 

 

 

Michelle

Souschef og socialfaglig koordinater

 

 

 

Bettina

Socialfaglig koordinater

 

 

 

Bettina A

Socialfaglig konsulent

Bettina har arbejdet med omsorgssvigtet, og tidlig skadet børn i 15 år.
Bettina har et stort kendskab til ADHD, Infantil autisme og Borderline.
Bettina har igennem de sidste 7 år, arbejdet med kriminelle unge i ”en til en”- projekter, som pædagogisk konsulent.

Bettina er uddannet
* Milijøterapeut
* Mindfullness instruktør
* Børne-og familiekonsulent med særlig viden indenfor den systemiske tænkning, herunder løsningsfokusrede samtaler.
* Stress coach “forebyg stress” ved Bjarne Toftegård.
* I psykologisk førstehjælp

 

 

 

Tina

Administrativ kontor koordinater

 

 

 

Kenneth

Uddannelse som Socialpædagog, Mentor, i art og ML

Kurser:

* Kognitiv adfærdsterapi
* Kriminalforsorgens kursus
No Power-No Lose- Konflikthåndtering, etik og selvbeskyttelse.
Kenneth har en bred erfaring, og ikke mindst mange årig erfaring indenfor, det socialfaglige felt.
* Indenfor kriminalforsorgen
* Døgninstitution
* Mentor opgaver
* Støtte- kontaktpersons funktion

 

 

 

Lærke

Socialfaglig konsulent

Uddannet pædagog og har gennem de sidste 13 år arbejdet indenfor specialområdet. Lærke har været på observations- og akutafdeling, behandlingshjem og opholdssted for anbragte børn og unge, samt Røde Kors. Derudover har Lærke de forskellige steder haft eksterne observationsopgaver, samt udført støttet samvær i forældrenes hjem.
Lærke har taget kurser i autismeforståelse, ICDP samt mentalisering.

 

 

Sebastian

Socialfaglig konsulent

Professionsbachelor som pædagog.
Sebastian har arbejdet indenfor det socialpædagogiske felt siden 2012 og særligt med unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Kurser:
* Relationsarbejde med ASF
* Low arousal
* Unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelse og seksualitet
* Pædagogisk arbejde med ADHD
* TEACCH og det didaktiske arbejde
* ASF og angst

 

 

Stine

Socialfaglig konsulent

Akademisk uddannet pædagog. Udannet mindfullness instruktør.
Stine har erfaring med familiearbejde, hvor hun blandt andet, har arbejdet i projektet: Alternativ til anbringelse.
Stine har 10 års erfaring, indenfor det socialpsykiatriske område.
Støtte/kontakt person, og opsøgende gadeplansmedarbejder.
Stine har erfaring indenfor arbejdet med misbrug, afrusning og enkeltmandsprojekter.

Kurser:
* Neuroaffektiv udviklingspsykologi
* Adfærdskommunikation
* Selvledelse
* Medicin viden, basis og udvidet

 

 

 

Lene

Krops- og psykoterapeut

Marta Meo terapeut
* Kognitiv certificeret sexolog og parterapeut.
* Foredragsholder
* Handicaphjælper/vejleder
Lene har stor erfaring i familiearbejde, i familier med handicappede børn, eller den Handicappede selv Dette forløb vil styrke indre værdier og skabe større overskud og balance i livet.
Få vendt negative tanker og mønstre til noget positivt.
Bliv en bedre forældre med et større overskud i hverdagen med sit handicappede barn.
Støtte til at se indad og skabe plads til udvikling af barnet.
Få indblik i muligheder frem for begrænsninger.
Lær at se anderledes på svære situationer, så du kan træffe gode sunde valg fremadrettet.
Vejledning og guidning i støtten af barnes naturlige udvikling.

 

 

 

Jacob

Socialfaglig konsulent

 

 

 

Anna

Socialpædagog

Familiekonsulent i Det Socialfaglige Hus.

Uddannelser :
Integreret psykoterapeut, indbefatter også sandplay og spædbarnsterapi.
Coach.
Pædagog.

Nøglepersonuddannelse indenfor misbrug, ved Center for rusmidler og Henrik Rindom.
TEACH kursus

Anna har erfaring med samtale og behandlingsforløb i familier. I Annas arbejde i og med familierne arbejder Anna på at skabe, eller genskabe, den gode sunde relation børn og forældre imellem.
Anna møder familien med ro, varme og smil, og tager i sit arbejde udgangspunkt i handleplanen og i lige der hvor familien er.
Der sættes fokus på relationer, dynamikker og mønstre i familien samt reaktioner og opdragelse – både de hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige, med det mål at blive klogere på det der er uhensigtsmæssigt og få/finde nye, bedre og mere hensigtsmæssige måder at være forældre på.
Familiebehandlings forløbene har primært har fokus på forældre, men inddrager også barnet/børnene eller den unge i større eller mindre grad, samt arbejde med hele familien.
Anna hjælper og støtter forældre til større bevidsthed om egen rolle som mor og far. Samtalen og terapien giver mulighed for at overvinde de forhindringer, der end måtte være, i arbejdet på at blive den bedst mulige forældre og barnet/børnenes mistrivsel vendes til trivsel.

 

 

 

Sussan

Socialfaglig konsulent

 

 

 

Lindamai