Personale

Sanne Hansen

Administrerende Direktør

– Uddannet socialpædagog, Københavns pædagogseminar.
– Børne/ungerådgiver uddannelsen, Metropol.
– Samtalepraksis i systemisk og narrativt perspektiv, Dispuk.
– Løsningsfokuseret samtaleteknik, Solution Fokus.
– Mindfulness instruktør, Mindfulness Akademiet.
– Grafisk tegnefacilitering, Process Ink.

– Uafsluttet/igangværende småbørnskonsulent uddannelse.

Jeg har i de sidste 12 år arbejdet indenfor det socialpædagogiske felt.

Erfaringsgrundlaget er bredt.

Jeg har i en lang årrække arbejdet med voldsramte familier, og unge efter
serviceloven §109, §110 og §52.2.3 udsatte familier/- børn, og unge, og som §54 støtteperson.

Jeg har arbejdet med sårbare mødre, tilknytning, mentaliserings evne, familie dynamikker/mønstre.

Jeg arbejder altid helhedsorienteret, jeg er af den overbevisning om vi er mestre i eget liv, engang imellem er der nogle omstændigheder der gør, at der er behov for en indsats/en pædagogisk forstyrrelse som det kaldes, så individet hjælpes til at få øje på alle de resurser alle besidder, men som skal hjælpes med at finde frem, så man kan blive mestre i eget liv.

Jeg er også af den overbevisning, at vi gør det bedste faglige arbejde, når vi
tager et fælles ansvar i et team af flere forskellige kompetencer, det store ansvar
vi har i vores arbejde, mener jeg kræver et team af flere hvor vi alle har en andel
af ansvaret, så der er ingen i DSH, der sidder alene med en indsats, her i huset er
alle indsatser, et fælles ansvar dvs. Vi har fast personale møder, hvor vi løbende
drøfter vores indsatser, samt vi har koordinater koblet til vores konsulenter, der
får SOS hver femte uge, så vi kvalitetssikre hver en indsats bedst muligt.

Min erfaring, kommer fra mit virke hos:

2014- Stifter af: Det Socialfaglige Hus.

2006-2014 Socialpædagog/ krisecenter i København.
2005-2006 Socialpædagog på ungdomspension i København.
1998- Undervisningsfilm til folkeskoler, Gyldendal.

1998- Foredragsholder/Workshops på efterskoler/folkeskoler: Unges weekend misbrug af stoffer, og følger deraf.

 

 

Michelle

Souschef og socialfaglig koordinator

Varetager den daglige drift i Det Socialfaglige Hus.

Michelle er uddannet Socialrådgiver og har i flere år arbejdet som myndighedsrådgiver. Michelle er uddannet småbørnskonsulent og har særlig interesse inden for 0-6 års området. Michelle kan varetage grafisk facilitering til møder, sager og sparring

 

 

 

Henriette

Socialfaglig konsulent

Varetager koordinatorfunktionen med statusudtalelser, møder, kontakt med samarbejdspartnere m.m.

Henriette har i flere år arbejdet i forvaltningen, som myndighedssagsbehandler på børne- unge området og som familieplejekonsulent. Hun har et bredt kendskab til Børne- unge området 0-18 år.

Henriette er uddannet Socialrådgiver fra Den Sociale Højskole KBH februar 2007

Supervisor/Coach fra Inpraxis april 2018

 

 

Tina

Administrativ kontor koordinator

Varetager virksomhedens regnskab, lønninger, faktureringer og diverse administrative opgaver.

 

 

Bettina

Socialfaglig konsulent

Småbørnskonsulent uddannet.

Bettina har arbejdet med omsorgssvigtet, og tidlig skadet børn i 15 år.
Bettina har et stort kendskab til ADHD, Infantil autisme og Borderline.
Bettina har igennem de sidste 7 år, arbejdet med kriminelle unge i ”en til en”- projekter, som pædagogisk konsulent.

Bettina er uddannet
* Milijøterapeut
* Mindfullness instruktør
* Børne-og familiekonsulent med særlig viden indenfor den systemiske tænkning, herunder løsningsfokusrede samtaler.
* Stress coach “forebyg stress” ved Bjarne Toftegård.
* I psykologisk førstehjælp

 

 

Anna

Socialpædagog

Familiekonsulent i Det Socialfaglige Hus.

Uddannelser :
Integreret psykoterapeut, indbefatter også sandplay og spædbarnsterapi.
Coach.
Pædagog.

Nøglepersonuddannelse indenfor misbrug, ved Center for rusmidler og Henrik Rindom.
TEACH kursus

Anna har erfaring med samtale og behandlingsforløb i familier. I Annas arbejde i og med familierne arbejder Anna på at skabe, eller genskabe, den gode sunde relation børn og forældre imellem.
Anna møder familien med ro, varme og smil, og tager i sit arbejde udgangspunkt i handleplanen og i lige der hvor familien er.
Der sættes fokus på relationer, dynamikker og mønstre i familien samt reaktioner og opdragelse – både de hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige, med det mål at blive klogere på det der er uhensigtsmæssigt og få/finde nye, bedre og mere hensigtsmæssige måder at være forældre på.
Familiebehandlings forløbene har primært har fokus på forældre, men inddrager også barnet/børnene eller den unge i større eller mindre grad, samt arbejde med hele familien.
Anna hjælper og støtter forældre til større bevidsthed om egen rolle som mor og far. Samtalen og terapien giver mulighed for at overvinde de forhindringer, der end måtte være, i arbejdet på at blive den bedst mulige forældre og barnet/børnenes mistrivsel vendes til trivsel.

 

 

Stine

Socialfaglig konsulent

Akademisk uddannet pædagog. Udannet mindfullness instruktør.
Stine har erfaring med familiearbejde, hvor hun blandt andet, har arbejdet i projektet: Alternativ til anbringelse.
Stine har 10 års erfaring, indenfor det socialpsykiatriske område.
Støtte/kontakt person, og opsøgende gadeplansmedarbejder.
Stine har erfaring indenfor arbejdet med misbrug, afrusning og enkeltmandsprojekter.

Kurser:
* Neuroaffektiv udviklingspsykologi
* Adfærdskommunikation
* Selvledelse
* Medicin viden, basis og udvidet

 

Meik Nielsen

Neuropsykolog

Meik har erfaring gennem sit arbejde Filadelfia, han har en solid erfaring og viden om neurologi, neurologipsykologi

Og neuropsykologiske undersøgelser, udredning, intervention, diagnostik, supervision af personale, og samtaler til både

Borger og deres pårørende.

 

 

Jacob

Socialfaglig konsulent

 

Kenneth

Uddannelse som Socialpædagog, Mentor, i art og ML

Kurser:

* Kognitiv adfærdsterapi
* Kriminalforsorgens kursus
No Power-No Lose- Konflikthåndtering, etik og selvbeskyttelse.
Kenneth har en bred erfaring, og ikke mindst mange årig erfaring indenfor, det socialfaglige felt.
* Indenfor kriminalforsorgen
* Døgninstitution
* Mentor opgaver
* Støtte- kontaktpersons funktion

 

 

 

Lindamai

 

 

Sussan

Socialfaglig konsulent

 

 

 

 

Yasmine

Yasmine er autoriseret psykolog og har erfaring med både udredning, intervention i udsatte familier samt supervision af fagpersonale som arbejder indenfor området. Hun fik sin autorisation i 2015 og er certificeret i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier. Hun er desuden i gang med en certificering indenfor NMT (Neurosequential Model of Therapeutics). Yasmine taler både arabisk og fransk, og har erfaring med arbejdet med flygtningefamilier.