Hos Det Socialfaglige hus tilbyder vi en kontaktperson til barnet/ den unge, som har behov for råd og vejledning, støtte eller en mere stabil hverdag.

I Det Socialfaglige hus er en kontaktperson ikke kun til barnet/ den unge. Vi vil være i tæt dialog med forældrene for at sikre, at forældrene er med til at skabe en positiv udvikling for barnet / den unge.

Hos Det Socialfaglige hus vil du blive tilkoblet et team af faguddannede konsulenter, som er bestående af en Socialpædagog samt en koordinator, der sikre det rigtige match samt sikre at målene for forvandlingen bliver opfyldt.