Det Socialfaglige Hus varetager kontaktperson til barnet/den unge. Der arbejdes ud fra formålet med handleplanen og målene heri samt barnet/den unges egne ønsker og forestillinger.

Kontaktpersonen forholder sig til barnets/den unges totale situation og gør indledningsvist et stort arbejde med at opbygge en tillidsfuld relation. Kontaktpersonen kan være med til at yde støtte til barnet eller den unge på det nære, personlige plan, kan være en rollemodel for barnet/den unge lige som kontaktpersonen kan stille krav til eller stoppe den unge, såfremt der udvises uacceptabel adfærd. Kontaktpersonen kan lige ledes støtte barnet i at bevare og styrke gode sociale relationer til familie, venner, etc. Kontaktpersonen kan også være med til at opretholde en god struktur på hverdagen.

Der skrives status hver 3. måned, som udarbejdes af kontaktpersonen og ud fra kommunens handleplan. Dette kan reguleres alt efter, hvad myndighed ønsker.