I Det Socialfaglige Hus arbejder vi blandt andet med udgangspunkt i LØFT og helhedsorienteret i familiebehandlingerne og det enkelte menneske.

Alle Mennesker er eksperter i deres eget liv.

Vi i Det Socialfaglige Hus tror på at alle mennesker er eksperter i deres eget liv og at de allerede besidder det, der skal til, for at kunne bane vejen frem mod deres fortrukne fremtid.

Første skridt til forandring:

Det kan føles som begrænsninger, hvis ikke der hjælpes til at se mulighederne.

Hvis gamle handlemønstre, strategier, ubearbejdet oplevelser, igen og igen opleves som uhensigtsmæssigt, og en hverdag føles som et fastlåst kaos, kan det være svært at se mulighederne, og den fortrukne fremtid. Så kan der for en tid, være behov for hjælp til, at se de muligheder der altid vil være. Vi anskuer og taler om borgerens problemer som et vilkår, og gennem løsningsfokuserede samtaler har vi fokus på at støtte borgeren i at mestre at leve med de vilkår, de er omgivet af og samtidig støtte borgeren til at tage det første skridt mod deres fortrukne fremtid.

Dette sammen med omsorg, støtte og visuelt landkort, er borgeren godt på vej mod de første skridt til at identificerer borgerens fortrukne fremtid, få øje på de ressourcer, kompetencer og alt det der allerede fungerer, og hvordan borgeren bliver mestre i eget liv.

Vi arbejder ud fra vores kerneværdier, som er:

  • Tilgængelighed
  • Kontinuitet
  • Anvendelighed
  • Respekt

Tilgængelighed – Vi er til stede, når behovet opstår og vi er pålidelige og fleksible i enhver relation

Kontinuitet – Vi er bevidste om vores rolle i relationen og følger op på alle handleplaner og beslutninger

Anvendelighed – Vi tilpasser teori og metode i relations arbejdet, så det er direkte anvendeligt for den enkelte.

Respekt – Vi tror på, at alle har ressourcer og kompetencer. Vi gør os ikke til dommer over det gode liv, men behandler alle mennesker som ligeværdige uanset kulturelle, religiøse eller sociale forskelle

Læs mere om hvem vi her