Det Socialfaglige hus udfører observationer til brug for vurderingen af en fremadrettet indsats eller som led i børnefaglig undersøgelse.

Det Socialfaglige hus kan tilbyde observationer af barnet/den unge eller samspillet med forældrene, og hvordan forældrenes evne til at stimulerer og dække barnets behov udvikler sig. Det Socialfaglige hus’ observationer udføres af veluddannet personale som fx en psykolog. Observationerne kan forgå i familiens eget hjem, anbringelses stedet eller i Det Socialfaglige hus egne lokaler.

Kommunen vil efter endt indsats modtage en observations rapport af forløbet.