Vi er en socialfaglig virksomhed udviklet med baggrund i mere end 20 års erfaring fra det socialpædagogiske felt.

Hylleholt Familiefokus består af et fantastisk team af socialrådgivere, social-pædagoger, og psykologer med flere års erfaring, og relevante efteruddannelser/kurser.
Vi arbejder blandt andet med udgangspunkt i LØFT, og helhedsorienteret i familiebehandlingerne og det enkelte menneske.

Vi i Hylleholt Familiefokus er også af den overbevisning, at vi gør det bedste faglige arbejde, når vi tager et fælles ansvar i et team af flere forskellige kompetencer, det store ansvar vi har i vores arbejde, mener vi kræver et team af flere hvor vi alle har en andel af ansvaret, så der er ingen i HHF, der sidder alene med en indsats, her i huset er alle indsatser, et fælles ansvar.

Det kan vi i Hylleholt Familiefokus hjælpe med:

  1. Erfarne, kompetente og veluddannede konsulenter
  2. Faggrupper med diversitet og stor passion
  3. Effektmåling af indsatsen
  4. Høj faglighed og grundig dokumentation
  5. Anerkendt hus kendt for høj kvalitet og en konkurrencedygtig timepris
  6. 24/7 kontakt funktion

Tilgængelighed

Vi er til stede, når behovet opstår. Vi er pålidelige og fleksible i enhver relation.

Kontinuitet

Vi er bevidste om vores rolle i relationen og følger op på alle handleplaner og beslutninger

Anvendelighed

Vi tilpasser teori og metode i relations arbejdet, så det er direkte anvendeligt for den enkelte.

Respekt

Vi tror på, at alle har ressourcer og kompetencer. Vi gør os ikke til dommer over det gode liv, men behandler alle mennesker som ligeværdige uanset kulturelle, religiøse eller sociale forskelle. Hylleholt Familiefokus varetager praktisk pædagogisk støtte, familiebehandling, støtte og overvåget samvær, mor/barn projekter (Babysimulator forløb) samt støtte/kontaktperson forløb.

Kvalitetssikring

Vi vægter stor fokus på faglighed, uddannelse og menneskelige kvalifikationer, og spørger altid til referencer på nyansatte. Vi indhenter altid børne- og straffeattest på alle medarbejdere.

Hylleholt Familiefokus har en koordinator til hver enkel opgave, koordinatorens opgave/ansvar er at udføre relationel koordinering af opgaven. Koordinering af opgaven igennem fælles mål, kommunikation og hyppig opfølgning af indsatsen. Det er ligeledes koordinatorens opgave at matche opgaven og opgavens kompleksitet til rette konsulent.

Konsulenterne i Hylleholt Familiefokus modtager intern og ekstern supervision, samt sparring igennem metoden Signs of Safety (SOS), for at sikre og styrke det tværfaglige samarbejde mellem familie, konsulent og andre fagpersoner. Ligeledes er metoden SOS valgt, for at foretage en risikovurdering af barnets sikkerhed løbende i indsatsperioden.

Hylleholt Familiefokus udarbejder statusrapporter, som er opbygget efter Integrated Children’s System (ICS), for at skabe samme fælles sprog med myndighedsrådgiverne. Statusrapporterne udarbejdes hver 3. måned som standard eller efter aftale.

Hylleholt Familiefokus afholder personalemøder hver anden uge for at sikre ens retningslinjer og gennemsigtighed i sagerne. Alle sager der bliver drøftet, bliver drøftet efter ICS-trekanten. Hylleholt Familiefokus arbejder med notatpligt ved besøg og henvendelse fra familierne. Hylleholt Familiefokus bruger platformen Sofus til at registrere aftalte besøg, skrive notater samt effektmåle indsatsen. Det forventes, at Sofus er opdateret med notater hver fredag, hvor det er muligt, at lave udtrækninger af relevante henvendelser.

Hylleholt Familiefokus er ved at implementere effektmålingen yderligere, for at kunne tydeliggøre indsatsens effektivitet. Implementeringen har til formål at skabe gennemsigtighed for borgeren, konsulenterne og samarbejdspartnerne. Alle i Hylleholt Familiefokus modtager relevante kurser omkring Sofus løbende.

Sikkerhed

Vi bruger IT-system gennem Support Gruppen, hvor alle retningslinjer følger GDPR, vi modtager dagligt rapportering ift. trusselsniveau. Derudover benytter vi krypterede mails og sikker mail og følger reglerne indenfor den nye persondatalov.

Vi håber, at I finder vores tilbud interessant og ser frem til at høre fra jer. Vi står naturligvis til rådighed, såfremt De måtte have yderligere spørgsmål.