Sanne
Stifter af Det Socialfaglige hus.
Michelle
Daglig leder, uddannet socialrådgiver, småbørnskonsulent og familiebehandler.
Tina
Økonomi ansvarlig
Dorthe
Administrativ medarbejder
Tanja
Socialfaglig koordinator, uddannet Socialrådgiver og familiebehandler

Konsulenter

Michalah
Familiebehandler, kontaktperson og samværskonsulent
Phillip
Kontaktperson og samværskonsulent
Rinaldo
Psykoterapeut og Familiebehandler
Mads
Samværskonsulent
Joan
Familiebehandler
Gitte H
Familiebehandler og samværskonsulent
Charlotte
Familiebehandler og samværskonsulent
Niels
Kontaktperson
Gitte N
Familiebehandler og samværskonsulent