Sanne

Sanne

Stifter

Uddannet socialpædagog, Københavns pædagogseminar. – Børne/ungerådgiver uddannelsen, Metropol. – Samtalepraksis i systemisk og narrativt perspektiv, Dispuk. – Løsningsfokuseret samtaleteknik, Solution Fokus. – Mindfulness instruktør, Mindfulness Akademiet. – Grafisk tegnefacilitering, Process Ink. – Leder uddannelse, Køge handelsskole. – Igangværende småbørnskonsulent uddannelse.

Michelle

Michelle

Daglig leder

Varetager den daglige drift i Det Socialfaglige Hus. Michelle er uddannet Socialrådgiver og har i flere år arbejdet som myndighedsrådgiver. Michelle er uddannet småbørnskonsulent og har særlig interesse inden for 0-6 års området. Michelle kan varetage grafisk facilitering til møder, sager og sparring

Tina

Tina

Økonomi og administrativ ansvarlig

Varetager virksomhedens regnskab, lønninger, faktureringer og diverse administrative opgaver.


Tanja

Tanja

Socialfaglig Koordinator
Karina

Karina

Socialfaglig Koordinator
Dorthe

Dorthe

Kontorassistent


Samarbejdspartnere


Gitte

Gitte

Socialfaglig konsulent

Diplom uddannelse i psykologi. Kandidat i pædagogisk sociologi. Lederuddannelse hos Rikke Hertz. Uddannet indenfor mindfullness. Børne og Familie konsulent

Michalah

Michalah

Socialfaglig konsulent

Uddannet pædagog, Frøbel Højskolen i Roskilde. Uddannet life coach, Mindjuice København. 1 modulbevis på den sociale diplomuddannelse på Proffesionhøjskolen Absalon, i det forskningsbaseret mindset ”Det dobbelte Blik”.

Phillip

Phillip

Socialfaglig konsulent
Rinaldo

Rinaldo

Socialfaglig konsulent
Mads

Mads

Socialfaglig konsulent
Joan

Joan

Socialfaglig konsulent
Gitte

Gitte

Socialfaglig konsulent
Martin

Martin

Socialfaglig konsulent

Uddannet pædagog, UCSJ Vordingborg

Charlotte

Charlotte

Socialfaglig konsulent

Børnehaveklasselærer for elever m autismespektrumsforstyrrelser. Uddannet familieterapeut fra Dispuk. Systemiske og narrativ grundforløb. Almem didaktik & Spec.pædagogik på UCSJ. Erfaring m interkulturel kommunikation & familiesamarbejde (Arabisk). Uddannet Socialpædagog.

Niels

Niels

Socialfaglig konsulent
Sussan

Sussan

Socialfaglig konsulent
Yasmine

Yasmine

Psykolog

Autoriseret psykolog. Erfaring med både udredning, intervention i udsatte familier samt supervision af fagpersonale som arbejder indenfor området. Hun fik sin autorisation i 2015 og er certificeret i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier. Taler både arabisk og fransk

Stine (på barsel)

Stine (på barsel)

Socialfaglig konsulent

Socialpædagog. Kandidat i pædagogisk psykologi, Aarhus universitet. Familiebehandler-uddannelse (fokus på at forældres mentaliseringsevne og det lille barns sociale behov og udvikling. Kursus i børne/unge inddragelse og ”Den svære børnesamtale”.