Praktisk pædagogisk støtte er fokuseret på konkret, rådgivende guidning og anvisende støtte inden for hjemmets rammer.

I Det Socialfaglige hus arbejder vi på at udvikle forældrenes forældrekompetencer via rådgivende samtaler, men også ved at være deltagende og anvisende omkring børnene. Når vi arbejder praktisk og pædagogisk, vil der i nogle familier være behov for, at vi i en periode støtter aktivt og indgår i samarbejde med familien.

I Det Socialfaglige hus tror vi på, at det giver energi til familien, men også skaber en gensidig respekt.

Hos Det Socialfaglige hus vil du blevet tilkoblet et team af veluddannede konsulenter, som er bestående af familiebehandler samt en koordinator, der sikre det rigtige match samt sikre at målene for forvandlingen bliver opfyldt.