Det Socialfaglige hus yder praktisk pædagogisk støtte i hjemmet til familien. Støtten er en rådgivende og anvisende støtte til familien.

Praktisk pædagogisk støtte kan blandt andet være:

  • Hjælp til en hverdags struktur
  • Støtte til alm. Praktiske gøremål
  • Støtte barnet i at komme i skole eller institution
  • Støtte til konflikthåndtering
  • Yde økonomisk rådgivning