Pris: fra 550 kr. pr. time
Pris for udarbejdelse af den administrative undersøgelse 8.000 kr. alt. Inkl. Pr. barn

Pris for udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse afhænger af kompleksitet samt hvorvidt der er flere børn i familien, derfor anbefaler vi du retter henvendelse omkring den specifikke opgave.

Pris: fra 450 pr. time.
Pris: fra 450 pr. time.
Pris: Prisen afhænger af observationens kompleksitet. Vi anbefaler derfor du kontakter os omkring den konkrete sag.
Pris: fra 450 kr. i timen.
Pris varierer – kontakt os for at høre nærmere.
Pris: fra 700 kr. pr. time.
Pris variere – kontakt os for at høre nærmere.
Pris variere – kontakt os for at høre nærmere.
Pris: fra 450 kr. i timen.
Pris variere – kontakt os for at høre nærmere.
Pris: fra 450 kr. pr. time

Inkl. status skriv hver 3. måned eller oftere ved aftale. Kørsel aftales særskilt. Ved behov for særligt tilrettelagt forløb aftales prisen med kommunen individuelt.

Pris variere – kontakt os for at høre nærmere.