Priser

Familie behandling

Pris: fra 500 kr. pr. time 

 

 

Børnefaglig undersøgelse § 50

Pris for udarbejdelse af den administrative undersøgelse 8.000 kr. alt. Inkl. Pr. barn

Pris for udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse afhænger af kompleksitet samt hvorvidt der er flere børn i familien, derfor anbefaler vi du retter henvendelse omkring den specifikke opgave.

 

 

Støtteperson § 54

Pris: fra 450 pr. time. 

 

 

Kontaktperson

Pris: fra 450 pr. time. 

 

 

 

Observationer

Pris: Prisen afhænger af observationens kompleksitet. Vi anbefaler derfor du kontakter os omkring den konkrete sag.

 

 

 

Praktisk pædagogisk støtte

Pris: fra 450 kr. i timen.

 

 

 

Alternativ til anbringelse

Pris på vej.

 

 

 

Samvær

Pris: fra 700 kr. pr. time.

 

 

 

Sikkerhedsplaner

Pris på vej.

 

 

Tidlig indsats til spædbørnsforældre § 52

Pris på vej.

 

 

 

Ungdomssanktioner koordinator

Pris: fra 450 kr. i timen.

 

 

Grafisk facilitering

 

 

 

Mentor

Pris: fra 450 kr. pr. time inkl. status skriv hver 3. måned eller oftere ved aftale. Kørsel aftales særskilt. Ved behov for særligt tilrettelagt forløb aftales prisen med kommunen individuelt.

 

 

 

Socialpædagogisk vejledning til voksne