Samværet mellem det anbragte barn/unge og forældre har en stor betydning for forældre/børn og unge da det er herigennem, at kontakten og relationen mellem barn og forældre bevares og udvikles. Det er derfor vigtigt, at der skabes de bedste muligheder og vilkår for samværene.

Det Socialfaglige hus udfører både støttet og overvåget samvær med børn i alle aldre. Samværet kan både være med forældre, søskende og bedste forældre.

Det Socialfaglige hus tilbyder samværet i forældrenes hjem, plejefamilien eller andre lokaler. Det Socialfaglige hus tilbyder også samvær i egne lokaler i Køge tæt på offentlig transport.

Når Det Socialfaglige hus varetager samværet, tilkobles en Socialfaglige koordinator, som planlægger samværene, afholder indledende møder med forældre, børn og anbringelse stedet eller efter behov samt udarbejder professionelle udtalelser til kommunen.

I Det Socialfaglige hus tror vi på, at kvalitet i samværet er en væsentlig forudsætning for en god anbringelse.