Samvær

Samværet mellem det anbragte barn/unge og forældre har en stor betydning for forældre/børn og unge da det er herigennem, at kontakten og relationen mellem barn og forældre bevares og udvikles. Det er derfor vigtigt, at der skabes de bedste muligheder og vilkår for samværene. Det Socialfaglige hus udfører både støttet og overvåget samvær med børn … Læs resten af Samvær