Det Socialfaglige hus tilbyder sikkerhedsplaner omkring familier, som har behov for en særlig indsats. Der er oftest tale om en kompleks problemstilling med det formål enten at forebygge en anbringelse af barnet eller i forbindelse med en hjemgivelse af barnet.

En sikkerhedsplan er en intensiv indsats, hvor både familie, myndighed og netværk inddrages i planen. Det Socialfaglige Hus koordinerer et professionelt team omkring familien ud fra opgavens kompleksitet. 

I planen indgå en blanding af Familiebehandling, terapeutisk arbejde, vejledning og observationer.