Socialpædagogisk vejledning til voksne

Det Socialfaglige hus tilbyder støtte jf. Servicelovens § 85 til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. Målgruppen er borgere med psykiatriske diagnoser og/eller sociale problematikker. Målgruppen er karakteriseret ved, at de ikke kan få dagligdagen til at fungere uden støtte. Det socialfaglige hus kan tilbyde vejledning til borgere i alle boformer. Hos Det Socialfaglige … Læs resten af Socialpædagogisk vejledning til voksne