Hylleholt Familiefokus tilbyder § 75 støtteperson til forældre med anbragte børn.

Formålet med støttepersonen er, at forældre med anbragte børn har et rum, hvor de svære følelser, der er forbundet med at få/have et barn anbragt.

Forældrene kan fx tilbydes:

• Støtte til klarhed over anbringelsen og bearbejdelse af sorg

• Samspil og modspil under anbringelsen

• Understøtte samarbejdet med kommunen og andre relevante parter – herunder støtte til forståelse af skriftlige materialer.

• Understøtte et godt samarbejde med barnets anbringelsessted og styrke kontakt/relationen mellem forældre, søskende og netværk til det anbragte barn