Det Socialfaglige hus har et team bestående af konsulenter der fungerer som § 54 støtte personer.

Det Socialfaglige hus konsulenter har mange års erfaring og indsigt i arbejdet med anbragte børn, unge og forældrearbejdet.