Det Socialfaglige Hus samværskonsulenter varetager støttet og overvåget. Det Socialfaglige Hus kan tilbyde samvær i forældrenes eget hjem, på anbringelsesstedet, i plejefamilien eller hvor det findes hensigtsmæssigt. Samværet kan også finde sted i Det Socialfaglige Hus egne lokaler i Køge, der er tæt på offentlig transport, strand og Køge havn. De er flere hyggelige samværslokaler, der benyttes til samvær alt efter barnets alder.

I forbindelse med både det støttede og overvågede samvær kan der tilbydes for – og eftersamtaler med forældrene. Formålet med disse samtaler er at få ”ventileret”, hvis der er noget, der fylder inden samværet og at lave en plan for, hvad der skal ske under samværet. Det Socialfaglige Hus har god erfaring med relevansen af disse samtaler med forældrene.

Det Socialfaglige Hus udarbejder samværsbeskrivelser til både det støttede og det overvågede samvær. Det Socialfaglige Hus udarbejder samværsbeskrivelser i en hyppighed alt efter, hvad myndighed ønsker. Samværskonsulenten beskriver, hvad forældrene gør godt og hvad forældrene kan gøre bedre. Samværskonsulenten får tydeligt beskrevet dette både over for forældrene, men også så det fremgår af samværsbeskrivelsen. 

Det Socialfaglige Hus udarbejder samværsplan i samarbejde med anbringelsessted og forældre ud fra de rammer, der er fastsat.

Støttet samvær efter SEL § 71, stk. 2: Der tages udgangspunkt i, hvad kommunen og forældrene ønsker støtte til i samværet.

Overvåget samvær efter SEL § 71, stk. 3 og stk. 4: Det Socialfaglige Hus sikrer barnet ud fra kommunens anvisninger.  Samværskonsulenten/overvågeren understøtter et trygt samvær for barnet og ud fra barnets behov.