Det Socialfaglige hus tilbyder tidlig indsats for gravide.

Den tidlige indsats består af praktisk pædagogisk støtte, samtale forløb og forældreforberedelse via Forældreskolen i Det Socialfaglige hus for at sikre tilknytning mellem mor og barn. Den tidlige indsats henvender sig til kommende forældre, hvor kommunen har en bekymring for det ufødte barn og forældrenes forældrekompetencer. Indsatsen går ud på at undersøge muligheden for at undgå en anbringelse og klæde mor/forældre på til at kunne varetage opgaven.

Støtten foregår i hjemmet hos moren/forældrene hvor vores konsulent har mulighed for at opholde sig i flere dage af gangen, eller komme på dag basis. Konsulentens støtte og rådgivning tage udgangspunkt i de risici og muligheder, der omgiver morens/forældrenes dagligdag i kraft af hjemmets indretning, udearealer, naboer, netværk m.v. Konsulenten kan således i samarbejde med moren/forældrene sikre, at nødvendige tiltag og rutiner bliver implementeret i egne omgivelser og hverdag.

Der er mulighed for at tilkøbe forældrekompetence undersøgelse.