Den tidlige indsat kan også sættes ind overfor forældre til spædbørn, hvor forældrenes forudsætninger for at tage sig af barnet samt sikre udvikling og trivsel har vist sig at være ringere end først antaget.

Her tilbyder Det Socialfaglige hus en indsats hvor vores konsulenter “flytter ind” i forældrenes eget hjem og yder støtte, samtaler samt observerer, om nødvendigt døgnet rundt.