Når den unge idømmes en ungdomssanktion, tilbydes Det Socialfaglige hus at være koordinator.

Koordinatoren tilknyttes den unge gennem forløbet og har til formål at støtte den unge igennem de forskellige faser og sikre samarbejdet mellem den unge, dennes forældre og de professionelle. Koordinatoren har dermed en helt særlig rolle i forbindelse med samarbejdet.

Det er den unges opholdskommune, der har det endelige ansvar for samarbejde og koordinering gennem sanktionsforløbet, hvorfor koordinator vil have et tæt samarbejde med kommunen.

Formålet er at sikre sammenhængen mellem faserne, holde møder med den unge, forældrene og andre relevante parter med henblik på at fastholde de målsætninger, der er fastlagt for den unge i handleplanen for kommunen.