Sammen har vi løsningen

Det Socialfaglige Hus er en socialpædagogisk virksomhed udviklet med baggrund i mere end 15 års erfaring fra det socialpædagogiske felt.

Vi består af et fantastisk team af socialrådgivere, socialpædagoger, og psykologer med flere års erfaring, og relevante efteruddannelser/kurser.

Kerneværdier

Tilgængelighed

Vi er til stede, når behovet opstår. Vi er pålidelige og fleksible i enhver relation.Kontinuitet

Vi er bevidste om vores rolle i relationen og følger op på alle handleplaner og beslutningerAnvendelighed

Vi tilpasser teori og metode i relations arbejdet, så det er direkte anvendelig for den enkelteRespekt

Vi tror på, at alle har ressoucer og kompetencer der bidrager positivt til samfundet. Vi dømmer ikke, men behandler alle ligeværdigt, uanset kulturelle, religiøse eller sociale forskelle

Kontakt os i dag